Fra oliefyr til drømmebil

Etablering af jordvarme og solceller 2012

CO2 besparelse på 6 Ton årligt

Samlet årlig El og varmeudgift i 2013 kr.1717,-

Fra oliefyr til drømmebil

Beslutningen

Kristian og Dorte bor i et ældre Landhus 1930’erne. Bygningerne er løbende istandsat og efterisoleret. Deres Olie/brændekedel var brudt ned og de ønskede nu en mere miljøvenlig og økonomisk varmekilde i stedet for den nuværende olie- og brændekedel.

Kristian og Dortes nuværende varmeløsning er baseret på et ikke kondenserende oliefyr samt et brændefyr placeret i værkstedsbygningen, der forsyner bolig og værksted med varme i radiatorerne og gulvvarme i badeværelse og bryggers.
Det varme vand opvarmes med olie og brænde i vintermånederne og i sommerhalvåret med El. I sommerhalvåret opvarmes flisegulvene i badeværelse og bryggers desuden med elektrisk gulvvarme, for komfortens skyld.

Husets indendørs temperatur er meget svingende på grund af brændekedlens varierende fremløbstemperatur. Huset var koldt om morgenen og om eftermiddagen når Kristian og Dorte kom hjem fra endt arbejdsdag. Ud på aftenen kunne temperaturen nemt komme op på 26-27 grader samtidig med at sofaen var iskold fordi huset var nedkølet i løbet af dagen.

Den årlige udgift til Olie, brænde, service og skorstensfejer beløber sig til 18.500,-
Den årlige udgift til EL beløber sig til 15.800,-

 ”Vores varme og elregning er løbet løbsk og vi er trætte af at bruge vores fritid med at ordne brænde.” 

 

Jordvarme

Løsningen

Beslutningen gav anledning til at overveje enten et nyt  oliefyr eller eventuelt et træpillefyr, men hverken anlægs- eller driftsøkonomi kunne hamle op med de nye, effektive jordvarmepumper, og træpillefyr ville stadig kræve noget arbejde.

I samråd med A/S Poul Larsen besluttedes det at vælge en løsning baseret på et Jordvarmeanlæg med en ydelse på 10 KW tilsluttet 2 akkumuleringstanke på hver 200 liter, heraf den ene til varmt vand. Begge koblet til et mindre solvarmeanlæg på taget. Således at solvarmen kan dække hele varmebehovet og varmtvandsproduktionen fra maj til slut september.

Vi valgte at flytte varmeanlægget fra værkstedsbygning til stuehusets kælder mest for at undgå energiforbrug til cirkulation af det varme vand på grund af en forholdsvis lang afstand imellem bygningerne.
Værksteds bygningen hvor fyret før var placeret, var nu uden varme og derfor blev radiatorerne her, erstattet af en luft/luft varmepumpe.
På taget af garagen mod øst  samt stuehuset mod vest installerede vi solceller med en forventet årlig produktion på ca. 11.000 KWh. Især fordi solcelleanlægget blev afregnet efter nettomålerordningen og man dermed kunne “spare strøm op” om sommeren og bruge den om vinteren, var det en rigtig god løsning med et forholdsvis stort solcelleanlæg.

Vi forventede samtidig en kraftig reduktion i El behov til husholdning idet at både den gamle tilkalkede og uøkonomiske elvandvarmer samt den elektriske gulvvarme nu begge blev overflødige.

I følge vores energiberegninger – ville ejendommens fremtidige El behov fordele sig som herunder:

   • Jordvarme 6000 Kwh
   • Luft-luft varmepumpe 1000 Kwh
   • El til husholdning 4000 Kwh
   • ialt 11000 Kwh.

Og det er præcis den El produktion solcelleanlægget er beregnet til at levere.

Vi hjælper med rådgivning, montering og tilskud

 

Kristian:

“Det er da en del sjovere at bruge penge på drømmebilen end på El og varme”

Fakta

 • Udført 2009/2012
 • Areal 150 m2
 • Jordvarme 10 KW
 • Solceller
 • Radiatorer og gulvvarme
 • Drømmebil: Morgan plus 8

 

Inden energirenoveringen:

Årlige omkostninger til EL : 7500 KWh a 2,11 = 15.800,-
Årlige omkostninger til brænde og Olie = 16.000,-
Årlige omkostninger til service og skorstensfejer 2.500,-
I alt: 34.300,-

Kalenderåret 2013:

Årlige omkostninger til EL: 235 KWh a 2,20 = 517,-
Årlige omkostninger til brænde og Olie = 0,-
Årlige omkostninger til service: 1.200,- I alt: 1717,-

Investering

Merinvesteringen til solceller og jordvarme i forhold til installation af nyt oliefyr beløb sig til 250.000,-
Kristian og Dorte besluttede at indgå i virksomheds-ordningen for solcellerne, og i beregningen er ikke taget højde for de afskrivningsmuligheder Kristian og Dorte har benyttet sig af. Men de påvirker tilbagebetalingstiden i postiv retning.

 

År 2020, på genbesøg

Solcellerne er nu afskrevet, og den kontante gevinst af afskrivningerne ligger i omegnen af 100.000,-. Så medregnet den løbende besparelse i perioden er investeringen i både jordvarme- og solcelleanlægget forlængst tjent hjem.
fra 2019 blev nettomålerordningen afskaffet og man er overgået til timeafregning. Det betyder nu, at sommerhalvårets El-produktion ikke længere kan “opspares” og hentes “hjem” igen om vinteren. Alt overskydende El produktion sælges nu time for time til El-selskabet.
Dette uventede løftebrud fra regeringen betyder selvfølgelig en forringelse af driftsøkonomien. Men Kristian og Dorte glæder sig trods alt stadig over en meget beskeden samlet El og varmeregning.
Der betales 7.500,- i El regning og der modtages 2.500,- for den solgte overskudsproduktion, så den samlede årlige udgift til El og varme er på ca. 5.000,- kr.

“Vi er stadig meget tilfredse med den pæne besparelse på El og varmeregnskabet, og det har givet luft i økonomien til andre og mere sjove ting som rejser og drømmebil.

“Vi er glade for at vi valgte A/S Poul Larsen, og vi giver dem vores varmeste anbefalinger”

“medarbejderne fra A/S Poul Larsen var meget grundige i at sikre, at vi fik den helt optimale energiløsning. Samarbejdet har fungeret fantastisk godt – og vores forventninger til komfort og økonomi er til fulde blevet indfriet. Vi er glade for at vi valgte A/S Poul Larsen, og vi giver dem vores varmeste anbefalinger” fortæller Kristian og Dorte.

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte mig.

 

Henning Ljungkvist

Henning Ljungkvist

Afdelingsleder VVS

Direkte: Lok: 530
Mobil: 27790690

Jordvarmerør nedgraves

Haven planeret og fræset

Haven ligner sig selv igen

Billigluftvandvarmepumpe.dk

Kvalitet til skarp pris

Certificeret VE installatør

Danmarks bedste garanti

Hurtig levering og montering

Samme installatør til vvs og el

15 års erfaring

Kontakt os - luft vand varmepumpe med montering

Send dine oplysninger, så ringer vi og aftaler et besøg - så du kan få monteret
din nye luft vand varmepumpe

2 + 2 =